Kort om grasrotandelen

Grasrotandelen

Grasrotandelen er kort og greit sagt eit utbytte av overskotet til Norsk Tipping. Andelen blir utbetalt til dei organisasjonane som er registrert som Grasrotmottakarar. Alle spelarar kan sjølve velge kva for ein av dei registrerte organisasjonane ein vil støtte. Les meir om Grasrotandelen her: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om-grasrotandelen

 

RC Lastebil Sykkylven er registrert som grasrotmottakar og vi oppfordrer alle til å støtte oss 🙂

Gjennom året 2013, mottok vi over 5000 kroner fra Grasrotandelen. Dette er midlar som kjem godt med no når vi er i gang med å bygge opp det nye lokalet vårt i Velledalen. Pengane vi får inn går, saman med medlemsavgifta, til oppussing av lokalet, bygging av sjølve bana og driftskostnadar som oppvarming og husleige. I denne perioden har vi store utgifter og lite inntekter, så dette er ei kjærkommen inntekt for klubben.

Vi oppfordrar alle til å hjelpe oss ved å velge oss som Grasrotmottakar i dag 🙂

 

Helsing alle oss i RC Lastebil Sykkylven

Grasrotandelen – Norsk Tipping

Del dette på sosiale medier

Legg igjen en kommentar